การใช้โคลนมนุษย์อย่างเหมาะสมจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ การโคลนมนุษย์แบบมีเงื่อนไขและบางส่วนจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ดีขึ้นผ่านความเห็นพ้องต้องกันทางสังคม กฎระเบียบ และระเบียบปฏิบัติ


การโคลนนิ่งเป็นคำที่หมายถึงการสร้างเอนทิตีที่เหมือนกับเอนทิตีในสภาพธรรมชาติ การโคลนสัตว์ได้เสร็จสิ้นแล้ว ดอลลี่แกะโคลนที่ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมากเป็นสินค้า ดอลลี่เป็นแกะโคลนที่เกิดมาพร้อมกับอัตราการรอดชีวิตประมาณ 1 ใน 270 การกำเนิดของดอลลี่แกะโคลนทำให้เราประหลาดใจและหวาดกลัว เนื่องจากสามารถโคลนสัตว์ได้ ซึ่งหมายความว่าการโคลนมนุษย์ก็จะเป็นไปได้เช่นกัน คุณอาจถามว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างการโคลนสัตว์และการโคลนมนุษย์ เนื่องจากทั้งสองเป็นโคลนของสิ่งมีชีวิต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเราเป็นมนุษย์และคิดว่ามีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ทั้งสองจึงแตกต่างกันและควรได้รับการปฏิบัติจากมุมมองที่แตกต่างกัน โดยผ่านการปฏิวัติพลเรือน แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น และศักดิ์ศรีของมนุษย์ได้กลายเป็นหนึ่งในอุดมการณ์ที่สำคัญของสังคมยุคใหม่ การโคลนนิ่งมนุษย์เป็นปัญหาร้ายแรงที่อาจละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นั่นหมายความว่าการโคลนนิ่งมนุษย์ควรถูกแบนโดยสิ้นเชิงใช่ไหม? การโคลนนิ่งมนุษย์จะไม่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติหากใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่? ฉันต้องการหารือเกี่ยวกับทิศทางที่ต้องการของการโคลนนิ่งมนุษย์

ก่อนอื่น เราควรให้คำจำกัดความของการโคลนนิ่งมนุษย์อย่างไร? เราควรคิดว่ามันเป็นเพียงการสร้างมนุษย์ที่เหมือนกันหรือไม่? ทุกคนคงเห็นพ้องกันว่าการโคลนนิ่งมนุษย์เป็นกระบวนการสร้างเอนทิตีอื่นที่มีพันธุกรรมเหมือนกันกับเอนทิตีหนึ่ง นอกจากนี้ ฉันยังพิจารณาการโคลนส่วนของมนุษย์ เช่น อวัยวะ และการจัดการยีนของเด็กในครรภ์ในแง่ของการตระหนักว่ามนุษย์ในอุดมคติเป็นส่วนหนึ่งของการโคลนนิ่งมนุษย์ อาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสองสิ่งที่กล่าวถึงในภายหลังจากคนสู่คน ฉันจะเริ่มบทความนี้ตามคำจำกัดความของการโคลนนิ่งมนุษย์

ฉันคิดว่าการโคลนนิ่งมนุษย์มีประโยชน์ต่อมนุษย์ ดังนั้นผมคิดว่าควรอนุญาตให้มีการโคลนนิ่งมนุษย์ได้ แน่นอนว่ากฎและข้อบังคับทางสังคมสำหรับเรื่องนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ การโคลนนิ่งมนุษย์อาจถูกต่อต้านโดยคนส่วนใหญ่ คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะไม่เห็นด้วยกับการเกิดของเด็กที่ได้รับการคัดเลือกทางพันธุกรรม ในทางกลับกัน ฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่จะสนับสนุนการโคลนวัตถุบางส่วน เช่น อวัยวะของมนุษย์ นี่เป็นความเห็นส่วนตัวโดยสมบูรณ์โดยไม่มีพื้นฐาน หมวดหมู่ของการโคลนนิ่งมนุษย์ที่ฉันโต้แย้งควรได้รับอนุญาตนั้นรวมถึงทั้งสามประเภท

ฉันคิดว่าการโคลนนิ่งบุคคลไม่ได้แตกต่างจากการเกิดฝาแฝดที่เหมือนกันมากนัก ฝาแฝดที่เหมือนกันคือการที่เซลล์แบ่งตัวเพื่อสร้างบุคคลที่เหมือนกันทางพันธุกรรม และการโคลนนิ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่เหมือนกันทางพันธุกรรมถูกสร้างขึ้นโดยใช้ยีนจากเซลล์ร่างกาย ในทั้งสองกรณี มีบุคคลที่มีพันธุกรรมเหมือนกันจำนวนมาก ควรยกเว้นฝาแฝดที่เหมือนกันเพราะหลายแฝดมีพันธุกรรมเหมือนกันหรือไม่? เราไม่ได้ปฏิเสธและเราคิดว่ามันถูกต้องที่จะไม่ทำเช่นนั้น บางครั้งผู้คนก็หยิบยกประเด็นเรื่องความหลากหลายขึ้นมา เพียงเพราะฝาแฝดที่เหมือนกันมีความเหมือนกันทางพันธุกรรมไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเป็นคนคนเดียวกันทุกประการ แม้ว่าพวกเขาจะมีบุคลิกที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็มีรูปลักษณ์ภายนอกที่แตกต่างกันซึ่งทำให้คนอื่นสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างทั้งสองได้ เช่นเดียวกับบุคคลที่ถูกสร้างขึ้นโดยการโคลนมนุษย์ พวกเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากที่มีอยู่ แน่นอนว่าการโคลนวัตถุที่สมบูรณ์จะทำให้เกิดปัญหามากมาย การโคลนนิ่งมนุษย์มีศักยภาพที่จะถูกใช้ประโยชน์ และในอดีต ผู้คนไม่ยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ฉันเชื่อว่าปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ด้วยความเห็นพ้องต้องกันของสังคม กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ

การโคลนนิ่งบางส่วนของวัตถุ เช่น อวัยวะ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมนุษยชาติ จะให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากโรคภัยและยืดอายุขัยของมนุษย์ ดังนั้นแม้จะไม่ใช่ชีวิตอมตะโดยสมบูรณ์ แต่ก็จะทำให้ชีวิตกึ่งเกิดใหม่เพราะส่วนที่เป็นปัญหาสามารถถูกแทนที่ได้ แต่กระบวนการได้มาซึ่งส่วนของร่างกายเหล่านั้นจะมีความสำคัญ การโคลนนิ่งบุคคลโดยสมบูรณ์และส่งบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ไปสู่ความตายเพียงเพื่ออวัยวะไม่ควรเป็นไปได้ นี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะใช้คนเป็นเครื่องมือ ในขณะนี้ การจำลองแบบควรดำเนินการในทิศทางของการจำลองแบบเพียงส่วนหนึ่งของวัตถุเท่านั้น

หากควบคุมการเกิดของเด็กที่ได้รับการคัดเลือกทางพันธุกรรมอย่างดี เราก็สามารถสร้างสังคมที่ทุกคนมีความสุขได้ การควบคุมจะมีความสำคัญที่นี่ หากสามารถควบคุมยีนทั้งหมดได้ อุดมคติของมนุษย์ก็จะเหมือนกัน ส่งผลให้สังคมมีมาตรฐานและไม่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม หากเป็นเช่นนั้น มนุษย์ก็อาจสูญพันธุ์ เช่นเดียวกับพืชหลายชนิดที่สูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมก็สูญพันธุ์ไป การคัดเลือกทางพันธุกรรมควรใช้ในสถานการณ์เฉพาะเพื่อกำจัดยีนของโรคเท่านั้น ฮีโมฟีเลีย มาลาเรีย และมะเร็งบางชนิดเป็นโรคที่เกิดจากยีนของโรค โดยการควบคุมยีนก็สามารถป้องกันโรคเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่

การรับรู้ทางสังคมเกี่ยวกับการโคลนนิ่งมนุษย์ถือเป็นเชิงลบ คนส่วนใหญ่มองการโคลนนิ่งมนุษย์ผ่านภาพเชิงลบที่สร้างขึ้นผ่านภาพยนตร์และการออกอากาศ โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการโคลนนิ่ง ฉันไม่สนับสนุนการคัดลอกแบบไม่มีเงื่อนไข การโคลนมนุษย์แบบมีเงื่อนไขและบางส่วนอาจนำไปสู่สังคมที่ดีขึ้นและสิ่งที่เรียกว่าแจ็คพอต